מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לתורת הקידוד בתקשורת - 046205

046205 - מבוא לתורת הקידוד בתקשורת
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046206 מבוא לתקשורת ספרתית       מקצועות קדם


מבוא לתקשורת מקודדת. קודי בלוק וקודים לינאריים. קודי קונבולוציה. תיאור קודי קונבולוציה בעזרת דיאגרמת מצבים סופית ופונקצית התמסורת של קודי קונבולוציה. אלגוריתם ויטרבי. פענוח סדרתי של קודי קונבולוציה. אלגוריתם bcjr. הערכת ביצועים של קודי קונבולוציה בערוץ בינארי סימטרי וערוץ גאוסי אדיטיבי. שילוב צפינה וקידוד ( trellis coded modulation ), קודי טורבו ופענוח איטרטיבי המבוסס על אלגוריתם bcjr.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2258968 2004 prentice- hall . lin, s., costello, d.j. jr error control coding : fundamentals and applications. 2nd ed.
2274065 2006 cambridge university press . roth, r. m introduction to coding theory
2224766 2001 mcgraw- hill . proakis, j. g digital communications. 4 th ed

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:03:09