מקצוע מידע על מקצוע : תקשורת אנלוגית - 046204 (Current)

046204 - תקשורת אנלוגית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044142 מעגלים אלקטרוניים לינאריים   (   מקצועות קדם
) 044202 אותות אקראיים ו -    
  044137 מעגלים אלקטרוניים   ( או
) 044202 אותות אקראיים ו -    


שיטות איפנון פולסים במשרעת, בזמן ובתדר. תופעת הסף באיפנון מרחיב סרט. רבוב זמן ותדר. שידור על גל נושא, העתקה ספקטרלית ssb. איפנון רציף במשרעת ובתדר ושיטות דמודולציה. השוואת שיטות תקשורת לפי יחס אות לרעש. מאזני הספקים דרושים לתקשורת יעילה.


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: עידן צחי
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 09.02.2023 א
  א 12.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
354 בנ.מאייר 14:30-16:30 ב פרופ'ח טל עדו הרצאה 10 11
354 בנ.מאייר 16:30-17:30 ב פרופ' צחי עידן תרגול 11

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 16:49:44