מקצוע מידע על מקצוע : תכנון ולמידה מחיזוקים - 046203

046203 - תכנון ולמידה מחיזוקים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044202 אותות אקראיים   (   מקצועות קדם
) 046195 מערכות לומדות ו -    
 
  046194 למידה ותכנון במערכות דינאמיות       מקצועות זהים


נושאים: בעיות בקרה והחלטה במערכות אירועים בדידים, פתרון אופטימאלי בשיטות של תכנות דינאמי. המודל הבסיסי של תהליכי החלטה מרקוביים, שיטות פתרון מקובלות ויישומים לבעיות החלטה דינאמיות במערכות מחשב, רשתות תקשורת, תכנון מסלול ורובוטיקה. מבוא לנושאים מתקדמים של למידה באמצעות חיזוקים ותכנון מקוון.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 12:32:42