מקצוע מידע על מקצוע : שיטות חישוביות באופטימיזציה - 046197

046197 - שיטות חישוביות באופטימיזציה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104034 מבוא להסתברות ח'       מקצועות קדם
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
) 104016 אלגברה 1מ' ו -    
 
  104193 תורת האופטימיזציה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  236330 מבוא לאופטימיזציה      


הערה : המקצוע מומלץ לסטודנטים החל מהמסמטר החמישי להשתלמותם.

-קבוצות קמורות ופונקציות קמורות -בעיות אופטימיזציה קמורות עם וללא אילוצים -שיטות מסדר ראשון לפתרון בעיות אופטימיזציה עם וללא אילוצים -שיטות מסדר ראשון לאופטימיזציה סטוכסטית ואלגוריתם ה sgd -שיטות מומנטום והאלגוריתם המואץ של nesterov -שיטת frank-wolfe -דואליות -תנאי kkt עם השלמת הקורס בהצלחה:_
1. הסטודנטים יכירו מושגים ותכונות של בעיות אופטימיזציה וידעו לקרוא ולנסח בעיות אופטימיזציה._
2. הסטודנטים יכירו שיטות פופולריות לאופטימיזציה ואת היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 16:51:29