מקצוע מידע על מקצוע : שיטות חישוביות באופטימיזציה - 046197

046197 - שיטות חישוביות באופטימיזציה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   (   מקצועות קדם
) 104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
 
  104193 תורת האופטימיזציה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  236330 מבוא לאופטימיזציה      


מבוא: דוגמאות לבעיות אופטימיזציה. שיטות קלסיות לבעיה ללא אילוצים ועם אילוצי שויון ואי שויון. תכנות לינארי: תכונות כלליות, שיטת הסימפלקס, דואליות. שיטות איטרטיביות לבעיות ללא אילוצים: בעיות במימד יחיד - קרובים, שיטות ניוטון, תכונות התכנסות. בעיות רב-ממדיות - שיטות חיפוש ישירות, שיטות גרדיאנט, שיטות קוואזיניוטוניות, כיוונים צמודים, גרדיאנטים צמודים, מטריקה משתנה.

הערה: המקצוע מומלץ לסטודנטים החל מהמסמטר החמישי להשתלמותם.מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:10:33