מקצוע מידע על מקצוע : בקרה לא לינארית - 046196

046196 - בקרה לא לינארית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044191 מערכות בקרה 1       מקצועות קדם
 
  086312 בקרה לא לינארית       מקצועות ללא זיכוי נוסף


ייצוג מערכות לא-לינאריות על ידי משוואות דיפרנציאליות, מצבי שווי משקל ויציבותם. אנליזה של מערכות בקרה לא-לינאריות במישור המצב ובאמצעות הפונקציה המתארת. השפעת אלמנטים לא-לינאריים בחוג הבקרה, כגון חיכוך קולון וממסרים, תופעות לא לינאריות, כגון מסלול גבולי ( limit cycle ) והחלקה (sliding mode ) . תורת היציבות של ליאפונוב. קריטריון פופוב וקריטריון המעגל. תכן איתן ( robust ) באמצעות בקרת החלקה ובקרת ליאפונוב, שימוש בבקרת רובוטים. מבוא לבקרה מסתגלת ( adaptive ).


נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 12:36:14