מקצוע מידע על מקצוע : מערכות לומדות - 046195 (Current)

046195 - מערכות לומדות
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות   (   מקצועות קדם
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
  044131 אותות ומערכות   ( או
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
 
  036049 רשתות עצביות לבקרה ודיאגנוסטיקה       מקצועות זהים
  236756 מבוא למערכות לומדות      


קורס מבוא למערכות לומדות בהקשרן לעיבוד אותות, בינה מלאכותית ולמערכות בקרה. בעיות סיווג, רגרסיה ואישכול. רשתות עצביות: פרספטרונים רב-שכבתיים, פונקציות בסיס רדיאליות. עצי החלטה. יסודות בתורת הלמידה: הגישה הבייסיאנית, מרחבי השערות. הפחתת מימדיות בעזרת מיצוי רכיבים עיקריים. סיווג בשיטת וקטורי התמיכה. למידה על ידי חיזוקים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים יכירו את יסודות התחום של מערכות לומדות, כולל מספר אלגוריתמים מרכזיים, וידעו לפהיעלם על בעיות מעשיות.


הערות
מתרגלים: מתן קליינר (גם אחראי), באסל
חמוד ורועי בניטה
בודק תרגילים:רון דורפמן
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 24.02.2023 א
  ב 20.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
165 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב פרופ' לוי יהודה הרצאה 10 11
310 אולמן 16:30-18:30 ג פרופ' קליינר מתן תרגול 11
 
165 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב פרופ' לוי יהודה הרצאה 10 12
354 בנ.מאייר 14:30-16:30 ד פרופ' בניטה רועי תרגול 12
 
506 אולמן 13:30-15:30 ג ד"ר רומנו יניב הרצאה 20 21
343 פישבך 11:30-13:30 ה פרופ' חמוד באסל תרגול 21


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1999 prentic-hall s. haykin neural networks: a comprehensive foundation 2nd edition
חובה 1997 mcgraw-hill t.m. mitchell machine learning

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:47:32