מקצוע מידע על מקצוע : תכן מעגלים אנלוגיים - 046187 (Current)

046187 - תכן מעגלים אנלוגיים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044137 מעגלים אלקטרוניים       מקצועות קדם
  044142 מעגלים אלקטרוניים לינאריים     או
 
  044202 אותות אקראיים       מקצועות צמודים


תכנון מעגלים: שיטת תכנון ע"פ העקרון של אי-תאום אימפדנסים. מגברים רחבי סרט. טכניקה של "הזנת קדימה" ( feed forward ) להרחבת רוחב הסרט. תאים סטנדרטיים ב-vlsi. משוב: השיטה הטופולוגית לניתוח מגברי משוב. אחידות חוקי משוב מקבילי וטורי, תוך נצול הדואליות הקיימת ביניהם. הגדרת הרגישות של מגבר להפרעות חיצוניות והשימוש במשוב לשם הקטנתה. הקטנת ה-cmrr ( common mode rejection ratio ) של מגברי הפרש ע"י משוב. תכנון מגברי משוב לתגובה מונוטונית בנוכחות השהיה בעניבה, תוך שמוש בשיטת root-locus. הגדרת המושג "משוב מדגיש" והשלכותיו על תכנון מגברים. הטכניקה הטרנסליניארית של גילברט: תכנון מגברים לפי שיטה זו. מכפל אנלוגי. ממוש של סיכום וקטורים ופונקציות אי- לינאריות אחרות. אופן זרם: מעתיקי זרם. אינטגרטור זרם. מגבר בעל משוב זרם אמיתי בכניסה ודרגת יציאה של זרם. נושאים של רעש: רעש בדיודות, טרנזיסטורים ומגברים. תכן מגברי קדם לרעש נמוך.


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: איתמר מלמד


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
354 בנ.מאייר 08:30-10:30 ג פרופ' אל בחר רוני הרצאה 10 11
354 בנ.מאייר 10:30-11:30 ג פרופ' מלמד איתמר תרגול 11


ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
  arie f. arbel arie f. arbel instrumentation

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:52:10