מקצוע מידע על מקצוע : עיבוד הספק - 046043

046043 - עיבוד הספק
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044139 ממירי מתח ממותגים       מקצועות קדם
  046042 מבוא למערכות הספק ורשת חכמה     או
  046196 בקרה לא לינארית     או


בקרת זרימת הספק במערכת סגורה - גישה אחידה. מטריצת רשת צימוד משתנה בזמן. טופולוגיות רשתות צימוד בסיסיות. סינטזת של ג'ירטור ונגדים חסרי הפסדים. מודול זוגיים מוכלל לעיבוד הספק וייצוגיו הבסיסיים ע"י מטריצת שנאי, ג'ירטור, נגד חסר הפסדים ומקור הספק. יישומי תיאוריה לסינתזת מערכות פוטו-וולטאיות. המרת ac/dc נטולת הרמוניות. מכפילי תדר. מגברי הספק. ייצור הספק ריאקטיבי. בקרת לייזרים גזיים. תאום קווי תמסורת במערכות שידור וריסון תנודות במערכות בלתי יציבות. 1) הסטודנט יבין את העקרונות הבסיסיים של עיבוד הספק, וזרימת הספק במערכת סגורה.
2) הסטודנט יכיר מודלים אידיאליים לעיבוד הספק: שנאי חסר הפסדים, ג'ירטור, נגד חסר הפסדים.
3) הסטודנט ידע ליישם כלים אלה לשם ניתוח של מערכות הספק מורכבות.
4) הסטודנט ידע ליישם כלים אלה במספר יישומים טיפוסיים, כגון מערכות סולאריות, וממירים נטולי הרמוניות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2007 springer science and business media, r. w. erickson, d. maksimovic r. w. erickson, d. maksimovic fundamentals of power electronics %

נערך בתאריך 11/08/2020 בשעה 17:15:48