מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים 3 - 046006

046006 - נושאים מתקדמים 3
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

מטרת הקורס היא חשיפת סטודנטים לתחום מחקרי מתקדם שאינו מכוסה על ידי חברי הסגל בפקולטה. הוא יוצע בדרך כלל בחודשי הקיץ ויינתן על ידי מומחה אורח. יתכן שהקורס יהיה מרוכז ויכלול 28 שעות הרצאה ו-14 שעות תרגול ברצף של שבועיים.נושא הקורס ומועדו יפורסמו בהתאם לצורך ולזמינות המרצה המתאים.


נערך בתאריך 11/08/2020 בשעה 17:12:55