מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים 3 - 046006 (Current)

046006 - נושאים מתקדמים 3
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

מטרת הקורס היא חשיפת סטודנטים לתחום מחקרי מתקדם שאינו מכוסה על ידי חברי הסגל בפקולטה. הוא יוצע בדרך כלל בחודשי הקיץ ויינתן על ידי מומחה אורח. יתכן שהקורס יהיה מרוכז ויכלול 28 שעות הרצאה ו-14 שעות תרגול ברצף של שבועיים.נושא הקורס ומועדו יפורסמו בהתאם לצורך ולזמינות המרצה המתאים.


הערות
נושא הקורס : "מעגלי רדיו עבור מערכות
תקשורת".
מתרגל ובודק תרגילים: איתמר מלמד
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 13.02.2023 א
  ד 08.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
351 בנ.מאייר 15:30-17:30 ג פרופ'ח כהן עמנואל הרצאה 10 11
351 בנ.מאייר 17:30-18:30 ג פרופ' מלמד איתמר תרגול 11

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:42:40