מקצוע מידע על מקצוע : רשתות מחשבים ואינטרנט 2 - 046005 (Current)

046005 - רשתות מחשבים ואינטרנט 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044334 רשתות מחשבים ואינטרנט 1       מקצועות קדם
  236334 מבוא לרשתות מחשבים     או
 
  236341 תקשורת באינטרנט       מקצועות ללא זיכוי נוסף


קורס המשך ברשתות. גישת מעלה-מטה. שכבת היישום: עקרונות, http and web, dns, יישומי p2p. שכבת ההובלה:udp,tcp, בקרת זרימה, בקרת צפיפות ב-tcp.שכבת הרשת: קווים וירטואליים, ip, כתובות 4ipv. ניתוב: עקרונות ואלגוריתמים, bellman-ford-distance vector,link state, ct, pif,pi , ניתוב אופטימלי,ניתוב באינטרנט,bgp, ospf, rip. נושאים מתקדמים ברשתות כגון: רשתות וירטואליות ברשתות מרכזי מידע, רשתות מוגדרות תוכנה ( sdn ).
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 22.02.2021 א
  ג 16.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-11:30 ד פרופ/ח קסוטו יובל הרצאה 10 11
    11:30-12:30 ד   תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2010 pearson j.f. kurose,k.w. ross computer networking,a top-down approach

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 11:16:05