מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים 1 - 046003 (Current)

046003 - נושאים מתקדמים 1
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046195 מערכות לומדות       מקצועות קדם
  236756 מבוא למערכות לומדות     או


מטרת הקורס היא חשיפת סטודנטים לתחום מחקרי מתקדם שאינו מכוסה ע"י חברי הסגל בפקולטה. הוא יוצע בדרך כלל בחודשי הקיץ ויינתן ע"י מומחה אורח. יתכן שהקורס יהיה מרוכז ויכלול 14 שעות הרצאה ברצף של שבוע. נושא הקורס ומועדו יפורסמו בהתאם לצורך ולזמינות המרצה המתאים.


הערות
בין התאריכים 18.9-20.9 יתקיים קורס
מרוכז בנושא: "אמינות התקני מוליכים
למחצה".
עוזרת הוראה: אפרת אורדן
סילבוס פורסם במייל.
שעות ההרצאה : 9.00-18.00
מועדי הבחינות:
מועד א': 30.09.22
מועד ב': 4.11.22
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
205 אולמן 09:00-12:00 ו 30.09.2022 א
506 רבין 09:00-12:00 ו 04.11.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        פרופ' שאולי איתן הרצאה 10 10

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:18:55