מקצוע מידע על מקצוע : תכן וניתוח אלגוריתמים - 046002 (Current)

046002 - תכן וניתוח אלגוריתמים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות קדם
 
  094411 הסתברות ת'       מקצועות צמודים
  094412 הסתברות מ      
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  104034 מבוא להסתברות ח'      
  104222 תורת ההסתברות      
 
  234247 אלגוריתמים 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  236343 תורת החישוביות      
 
  237343 תורת החישוביות       מקצועות זהים


אלגוריתמים מתקדמים בתורת הגרפים: גרפים מכוונים, בעיות זרימה, בעיות כיסוי וצביעה. מחלקות ,p ו-np רדוקציות פולינומיות, np - שלמות אלגוריתמי קירוב. שיטות אלגוריתמיות מתקדמות נוספות.


הערות
מתרגלים ובודקי תרגילים:
משי בשרי (גם אחראית) ואורי גדות
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 01.02.2023 א
  א 12.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
352 בנ.מאייר 10:30-12:30 ב פרופ' דרקסלר כהן דנה הרצאה 10 11
305 אולמן 13:30-14:30 ג גב' בשרי משי תרגול 11
 
352 בנ.מאייר 10:30-12:30 ב פרופ' דרקסלר כהן דנה הרצאה 10 12
303 אולמן 11:30-12:30 ד פרופ' גדות אורי תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2099273 1990 mit press t.h. cormen, c.e. leiserson t.h. cormen, c.e. leiserson .introduction to algorithms
  1988 addison wesley r. sedgewick algorithms
73033 1979 freeman .g. michael and d. jonson computers and intractability: a guide to the theory of np-completeness

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 14:07:57