מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת מערכות תוכנה מבוזרות - 046001

046001 - הנדסת מערכות תוכנה מבוזרות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234123 מערכות הפעלה   (   מקצועות קדם
) 234124 מבוא לתכנות מערכות ו -    
  046209 מבנה מערכות הפעלה   ( או
) 234124 מבוא לתכנות מערכות ו -    
  234124 מבוא לתכנות מערכות     או
 
  236351 מערכות מבוזרות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מבוא למערכות מבוזרות, תכנות מעל rpc: tcp/ip, תקשורת בקבוצה. מערכות קבצים מבוזרות, תשתיות לתכנות מבוזר: enterprise java, beans, dcom corba, java rmi, reflection, web: מקביליות: סינכרוניזציה,מניעה הדדית deadlock (מרכזי, מבוזר). תהליכונים. טרנזקציות אטומיות (מרכזי,מבוזר). pc , 2pl2 . סוכנים ניידים ברשת, תשתיות לקוד נייד.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2130930 1992 prentice-hall a. tanenbaum .modern operating systems
2100667 1988 addison-wesley g.f. colouris and j. dollimore .distributed systems: concepts and design
2178083 1997 addison-wesley d. lea concurrent programming in java: design principles .and patterns
2028340 1987 addison-wesley p. a. bernstein, v. hadzilacos p. a. bernstein, v. hadzilacos concurrency control and recovery in database .systems

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:35:14