מקצוע מידע על מקצוע : מיקרוסקופיה אופטית ביו-רפואית - 338535

338535 - מיקרוסקופיה אופטית ביו-רפואית
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  336533 יסודות אופטיקה ופוטוניקה ביו-רפואית       מקצועות קדם
 
  338534 שיטות במיקרוסקופיה אופטית ביו-רפו       מקצועות זהים


המיקרוסקופ האופטי, מיקרוסקופיה קונפוקלית, מיקרוסקופיה לא-ליניארית, מיקרוסקופיה תלת-ממדית, מיקרוסקופיה פלואורסנטית מתקדמת, סופר-רזולוציה במיקרוסקופיה ביו-רפואית, עיבוד תמונה בסיסי, דה-קונבולוציה._

תוצאות למידה
הסטודנטים והסטודנטיות יקבלו ידע רחב במיקרוסקופיה אופטית על סוגיה השונים. הסטודנטים יבינו את העקרונות האופטיים שבבסיס כל סוג של מיקרוסקופ אופטי. הסטודנטים והסטודנטיות יבינו ויוכלו להסביר כיצד עובד מיקרוסקופ אופטי. יוכלו להשתמש בכל סוג של מיקרוסקופ אופטי למחקר שבו הם עוסקים. הסטודנטים והסטודנטיות יוכלו לפתח סוגים חדשים של מיקרוסקופיה ולהתאימם לצרכיהם.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 13:01:34