מקצוע מידע על מקצוע : שיטות במיקרוסקופיה אופטית ביו-רפו - 338534

338534 - שיטות במיקרוסקופיה אופטית ביו-רפו
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  336533 יסודות אופטיקה ופוטוניקה ביו-רפואית       מקצועות קדם
 
  136034 פוטוביולוגיה       מקצועות צמודים
  278031 מיקרוסקופיה מעשית      
 
  336534 שיטות במיקרוסקופיה אופטית ביורפואית       מקצועות זהים
  338535 מיקרוסקופיה אופטית ביו-רפואית      


מיקרוסקופיה פלואורסנטית מתקדמת, מיקרוסקופית תלת-מימד, סופר-רזולוציה בהדמיה ביורפואית, אופטיקה לא-ליניארית, מיקרוסקופית סריקת לייזר, מיקרוסקופית לא-לינארית, מיקרוסקופית לייזר ללא סריקה, טכניקות עיבוד תמונה.


נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:57:55