מקצוע מידע על מקצוע : הצימוד החשמלי-מכני בשרירי הלב והשלד - 338515

338515 - הצימוד החשמלי-מכני בשרירי הלב והשלד
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  276011 פיזיולוגיה של מערכות הגוף למהנדסים   (   מקצועות קדם
  336522 מבוא לבקרה במערכות ביו-רפואיות ו -    
) 336537 ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה למהנדסים ו -    
 
  336515 הצימוד החשמלי-מכני בשרירי הלב והשלד       מקצועות זהים


פיזיולוגיה של שרירי הלב והשלד, תוך שימת דגש על מנגנוני בקרה תוך-תאיים של הצימוד החשמלי-מכני ותפקוד הלב השלם. מבנה תא שריר. מבנה הסיבים המתכווצים. חקר התנועתיות של מולקולות מיוזין ואקטין מבודדות. המודל של הקסלי ומודלים ביוכימיים של גשרי האקטין-מיוזין. הרטיקולום האנדופלסמתי. יחסי כוח-אורך. חוק פרנק-סטרלינג. בקרת מהירות התכווצות ויחסי כוח-מהירות של השריר. בקרת התמרת האנרגיה הכימית. לאנרגיה מכנית התכונות המכניות של שריר לב כושל. השוני במבנה, בבקרה ובתפקוד . של סוגי שריר שונים. הבקרה העצבית וההומורלית.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2089147 1986 kluwer academic publlishers nicholas sperelakis nicholas sperelakis physiology and pathophysiology of the heart mechanisms to integration
2942212 1991 reven press, new york h.a fozzard, r.b. jennings, e. haber h.a fozzard, r.b. jennings, e. haber the heart and cardiovascular system, scientific foundations
  1992 reven press 2ed edition arnold m. katz physiology of the heart
0210312 1991 kluwer academic publishers donald m. bers excitation contraction coupling and cardiac contractile force

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:44:15