מקצוע מידע על מקצוע : סמינר מתקדם בהנדסה רפואית וביולוגית - 338500

338500 - סמינר מתקדם בהנדסה רפואית וביולוגית
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  336500 סמינר מתקדם בהנדסה רפואית וביולוגית       מקצועות זהים


הצגת נושא בהנדסה ביו-רפואית וכתיבת מאמר סקירה שישלח לפרסום בעיתון בתחום. הסטודנט משתלם בנושא באופן עצמאי ומגיש את סיכומו בצורת המאמר הסופי.

תוצאות למידה
במהלך הקורס הסטודנט:
1. יתנסה באיסוף וסיכום חומר למאמר בתחום.
2. יתנסה בכתיבה מדעית
3. יתנסה בעריכת המאמר לפרסום.


נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:08:12