מקצוע מידע על מקצוע : ביומכניקה של מערכת הדם - 338402

338402 - ביומכניקה של מערכת הדם
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  334222 מכניקת מוצקים להנ. ביו-רפואית       מקצועות קדם
  034029 מכניקת מוצקים 2     או


מבוא למכניקת הרצף, מכניקה של רקמות רכות: מודלים וויסקואלסטיים, מודלים היפר-אלסטיים (ניו-הוקיאן), מכניקה של כלי דם, מידול מכני של כלי דם, מכניקת תאים: כדוריות דם אדומות, מידול ממברנת התא וניסויים לקביעת תוכנות הממברנה, מכניקת תאי אנדותיל, מידול אדזיה של תאים וחלקיקים תחת זרימה, מכניקה וקרישה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. ליישם מודלים ווסקואלסטיים לבעיות ביומכניקה של רקמות רכות.
2. ליישם מודלים היפר אלסטיים לבעיות עעם רקמות רכות.
3. להכיר את העקרונות הביו-פיזיקליים המנחים את ההתנהגות המכנית של כלי דם.
4. ליישם מודלים בסיסיים לתאור ההתנהגות המכנית של ממברנת תאי דם אדומים.
5. ליישם מודלים בסיסיים לתאור ההדבקות של תאים תחת זרימת דם.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2013 springer sciences and business media fung , y.c biomechanics: mechanical properties of living tissues.
1997 springer science business media fung y.c. biomechanics: circulation.

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 13:14:07