מקצוע מידע על מקצוע : ביוחמרים - 338401 (Current)

338401 - ביוחמרים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  124708 כימיה אורגנית מורחב 1       מקצועות קדם
  124801 כימיה אורגנית 1ב     או
  125801 כימיה אורגנית     או
 
  336401 ביוחומרים       מקצועות זהים


1. חומרים בעלי ענין רפואי: פולימרים, חומרים קרמיים, מתכות, היבטים כימיים וכימיו-פיסיקליים.
2. חומרים מבניים חדשים ברפואה: חומרים נקבוביים, חומרים מרוכבים.
3. התנהגות החומרים בתנאים פיסיולוגיים, ביוקומפטיביליות.
4. הפרדת בין-חומרים, שיטות קלסיות ושיטות מתקדמות.
5. פולימרים נושאי תרופות. תרופות "מונחות".
6. מערכות לשחרור תרופות בקצב מבוקר: תכונות והיבטים הנדסיים.
7. קטליזטורים ומספחים בלתי מסיסים ובעלי ספציפיות ביולוגית, תכשירים לטיהור דם מרעלים ומטבוליטים.
8. הנדסה מולקולרית.
9. מערכות ביוכימיות לעיבוד מידע: מתגים, שערים לוגיים, רשתות עצביות.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
301 ביורפואי 12:30-14:30 א ד"ר שמאי יוסי
גב הריס יובל
הרצאה 10 10

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 08:52:13