מקצוע מידע על מקצוע : ביו-חומרים - 338401

338401 - ביו-חומרים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  124708 כימיה אורגנית מורחב 1       מקצועות קדם
  124801 כימיה אורגנית 1ב     או
  125801 כימיה אורגנית     או
 
  336401 ביוחומרים       מקצועות זהים
  336402 שיטות תכנון ביו-חומרים בביו-רפואה      


1. חומרים בעלי ענין רפואי: פולימרים, חומרים קרמיים, מתכות, היבטים כימיים וכימיו-פיסיקליים.
2. חומרים מבניים חדשים ברפואה: חומרים נקבוביים, חומרים מרוכבים.
3. התנהגות החומרים בתנאים פיסיולוגיים, ביוקומפטיביליות.
4. הפרדת בין-חומרים, שיטות קלסיות ושיטות מתקדמות.
5. פולימרים נושאי תרופות. תרופות "מונחות".
6. מערכות לשחרור תרופות בקצב מבוקר: תכונות והיבטים הנדסיים.
7. קטליזטורים ומספחים בלתי מסיסים ובעלי ספציפיות ביולוגית, תכשירים לטיהור דם מרעלים ומטבוליטים.
8. הנדסה מולקולרית.
9. מערכות ביוכימיות לעיבוד מידע: מתגים, שערים לוגיים, רשתות עצביות.


נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 13:12:17