מקצוע מידע על מקצוע : שיטות מתקדמות של אולטראסאונד ברפואה - 338328

338328 - שיטות מתקדמות של אולטראסאונד ברפואה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  3     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  044130 אותות ומערכות   (   מקצועות קדם
) 336325 אולטרסאונד ברפואה - עקרונות וישומם ו -    


פיזור בחומר הטרוגני: סטטיסטיקות של "חברבורות" ( speckles ), שיטות להערכת תכונותיהן, גודלן ושיטות לסינון ולמעקב. דימות ע"י מערך פאזי: מיקוד בשידור, בקליטה ומפתח מלאכותי. דימות פיזור ( backscatter ): רזולוציה מרחבית, "חברבורות" וצפיפות האלומה, מסננים הופכיים ושיחזור תמונה. שיערוך התפלגות מהירויות זרימת הדם : ע"י מדידות דופלר , דופלר צבע (גורמי רעש וביצועי מערכות), שיערוך הצפיפות הספקטראלית. השפעות פרמטרי המערכת על שיערוך המהירויות. תופעות מסדר שני -אולטרסאונד לא-לינארי : תופעות ועיוותים לא-לינאריים, פיזור באלומה ממוקדת, פיזור מחומרי ניגוד, שיטות טיפול ( hifus ) ומדידת עיוותים לא-לינאריים.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2244150 חובה 2000 emantec as,trondheim, norway biorn a.j. angelsen ultrasound imaging - waves, signals and signal processing
2172746   1996   jorgen a. jensen estimation of blood velocities using ultrasound
218779   1997 2nd edition p. fish physics and instrumentation of diagnostic medical ultrasound
2182780   1995   b. hylton and p. farrant basic ultrasound
2251200   2001   l. hoff acoustic characterization of contrast agents for medical ultrasound imaging

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 08:38:45