מקצוע מידע על מקצוע : פרוייקט מתקדם בהנדסה ביו-רפואית - 338319

338319 - פרוייקט מתקדם בהנדסה ביו-רפואית
נקודות
זיכוי
6.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  10       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הערה : הפרויקט מיועד לסטודנטים במסגרת ה- me בלבד.

הקורס מאפשר למשתלמים ללמוד באופן יסודי נושא ספציפי בתחום הבעיות השייכות להנדסה ביו-רפואית, ולרכז את המידע הקיים בקשר לאותו נושא ולהגיש את החומר בצורה מסודרת כדו"ח בכתב ובדרך כלל גם ע"י הרצאה סמינריונית.


נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:41:43