מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 8 - 338017

338017 - נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 8
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס מתקדם שנועד לאפשר התמחות בשטח ספציפי. הסילבוס יקבע על ידי המרצה ויאושר לפני תחילת הסמסטר.


נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 08:52:35