מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 7 - 338014

338014 - נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 7
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס מתקדם שנועד לאפשר התמחות בשטח ספציפי. הסילבוס יקבע על ידי המרצה ויאושר לפני תחילת הסמסטר. סמסטר א' תשפ"ב: שיטות ביו-רפואיות לאיבחון וטיפול בסרטן.


נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 13:08:55