מקצוע מידע על מקצוע : מרעיון קליני לפתרון בהנדסה ביו-רפואית - 338002

338002 - מרעיון קליני לפתרון בהנדסה ביו-רפואית
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסטודנטים יחשפו לבעיות בעולם הקליני ויציעו פתרונות ויישומים לבעיה.
הקורס יכלול מפגש ראשוני בהם יחשפו הסטודנטים לסט בעיות ספציפיות בעולם הקליני. לאחר בחירת הבעיה, הסטודנטים יבקרו במחלקה להתרשם מהאמצעיים העומדים לרשותה. במהלך 3 ימים מרוכזים ייערך האקתון, בו הסטודנטים יעבדו על פתרון הבעיה וכן יחשפו להרצאות על בניית תוכנית עסקית.

תוצאות למידה
בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין את היתרונות של פתרונות דיגיטלים ויזמות בהנדסה ביו רפואית.
2.לבנות תוכנית עסקית לרעיונות ביו-רפואיים.


נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:58:30