מקצוע מידע על מקצוע : בקרת ביואנרגטיקה תאית - 338001

338001 - בקרת ביואנרגטיקה תאית
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  044130 אותות ומערכות   (   מקצועות קדם
) 336537 ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה למהנדסים ו -    


מבנה ותפקוד של המיטוכונדריה. נשימה תאית וזרחון חמצני. קומפלקס v: מבנה, תפקוד ותכונות מכניות. ממברנת המיטוכונדריה: מדידה ושינוי תכונות בזמן איסכמיה. שיטות מדידה בביואנרגטיקה . שינוי ממדי המיטוכנדריה ומנגנוני הגנה. בקרת יצור האנרגיה: מנגנונים ומודלים מתמטיים. בקרת אנרגיה בתאי קוצב ותאי גזע. אנרגטיקה בתנאים פתולוגים (סכרת, סרטן, אלצהיימר). אבחון רפואי מבוסס ביו-אנרגטיקה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין תהליכים בבקרת האנרגיה בתא.
2. לכמת מדדי אנרגטיקה והבנת כלים ניסויים למדדים אנרגטיים.
3. לבנות מודלים חישוביים פיזיקאליים וסימולציות מתמטיות (פתרון משוואות מתמטיות) של המיטוכונדריה וסביבתה באמצעות נתונים שיאספו בסקר ספרות. 4.לבנות מודלים אנליטיים המתארים בקרים של אנרגיה. 5.להעריך ולבקר את הרמה המקצועית של עבודות שפורסמו בנושאים הרלבנטיים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2013 elsevier 4 th editon nicholls d.g. and ferguson s.j. bioenergetics

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:56:07