מקצוע מידע על מקצוע : תופעות מעבר במערכות פיסיולוגיות - 337403 (Current)

337403 - תופעות מעבר במערכות פיסיולוגיות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  335009 מכניקת זורמים ביולוגיים   (   מקצועות קדם
) 336537 ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה למהנדסים ו -    
  334009 מכניקת זורמים ביולוגיים   ( או
) 336537 ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה למהנדסים ו -    
 
  336403 תופעות מעבר במערכות פיסיולוגיות       מקצועות זהים


חוקי היסוד של מעבר מומנטום, חם וחומר. עקרונות הדמיות במערכות למיניריות וטורבולנטיות. דיפוזיה ומעבר דרך ממברנות. מעבר חומר בהסעה. דיאליזה, אולטרפילטרציה. פרמקוקינטיקה של תרופות ורעלים עוקבים במחזור הדם. מודלים למעבר בין הגוף ומערכת טיפול חיצונית. כליה וכבד מלאכותיים.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 18.02.2021 א
  א 14.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
201 ביורפואי 10:30-12:30 א פרופ/ח שניטמן ג'וזואה הרצאה 10 11
201 ביורפואי 12:30-14:30 א מר גבאי ישראל תרגול 11
 
201 ביורפואי 10:30-12:30 א פרופ/ח שניטמן ג'וזואה הרצאה 10 12
201 ביורפואי 10:30-12:30 ב מר גבאי ישראל תרגול 12

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 08:47:54