מקצוע מידע על מקצוע : אנטומיה למהנדסים - 337004

337004 - אנטומיה למהנדסים
נקודות
זיכוי
1.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  334274 מבוא לאנטומיה של האדם       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  274001 מבוא לאנטומ מיקרוסקופית ומקרוסקופ      


הגשת ידע בסיסי בצורה מרוכזת ומדוייקת במבנה גוף האדם. ההוראה מוקדשת לאספקטים תיאוריים ופונקציונליים של המערכות השונות בגוף.

תוצאות למידה
בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל:
1. הסטודנט יוכל לזהות את השרירים והעצמות בגוף האדם.
2. הסטודנט יוכל לזהות את הפעילות של האברים בגוף.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2019   richard drake, a. wayne vogl, richard drake, a. wayne vogl, gray's anatomy for students, 4th edition

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:46:05