מקצוע מידע על מקצוע : ביופיזיקה חישובית - 336550

336550 - ביופיזיקה חישובית
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה   (   מקצועות קדם
) 114052 פיסיקה 2 ו -    
  114052 פיסיקה 2   ( או
) 334023 מבוא לסטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית ו -    
  094423 מבוא לסטטיסטיקה   ( או
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  114076 פיסיקה 2פ'   ( או
) 334023 מבוא לסטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית ו -    
 
  116029 מבוא לביופיסיקה       מקצועות מכילים
  116321 ביו-פיסיקה של התא      


הביופיזיקה היא מדע בינ-תחומי שמסביר תופעות ביולוגיות ורפואיות בעזרת מודלים פיזיקליים. בקורס נעבור על עקרונות הביופיזיקה ונלמד נושאים בסיסיים שחשובים למערכות רבות שנמצאות בטבע: מבנה ה-dna, התנהגות סטטיסטית של מערכות שונות, תנועה אקראית, דינמיקה של חלקיקים שנעים בפוטנציאל אנרגיה. בנוסף, נכיר שיטות מחקר שונות של מערכות ביופיזיקליות.

תוצאות למידה
הסטודנטיות והסטודנטים יפתרו ויעריכו את המימדים, הזמנים והאנרגיה של מבנים ותהליכים ביולוגיים.
ינסחו את המשוואות של תהליכים אקראיים על ידי שימוש במשוואות פיק, לנג'וין וסמולוכובסקי.
יפתרו בעיות של תנועה אקראית, כולל הערכת סיכוי למיקום, חישוב ממוצעים ושטיות תקן וסימולציה של תהליכים.
יפרטו את אופן יצירת החלבון בתאים והמשפט המרכזי של הביולוגיה._
ינתחו מבנים של חלבונים, יפרטו את תכונותיהם וישתמשו ביישומים לניתוח מבנה ותכונות של חלבונים.
יחשבו את זמני התנועה של מולקולות במערכות זרימה שונות._
יחשבו את התכונות החשמליות של מערכת ביולוגית.__
יחשבו את מצב שיווי המשקל של תהליך ביוכימי ואת הסיכוי לתהליך ספונטני.
יחשבו תכונות פיסיקליות של פולימר בתנאים שונים._
יבחרו את שיטת המדידה המתאימה לחקר מערכת ביופיזיקלית._
ילמדו נושא נבחר בביופיזיקה, יכינו סמינר ויעבירו אותו לכיתה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1993 princeton umiversity press howard c. berg random walks in biology
2004 new york philip nelso, w.h. freeman and company biological physis, energy informatiom life
2013 garland science, taylor and francis group rob philips jane kondenov and julie rob philips jane kondenov and julie physical biology of the cell
2010 garland science ken dill and sarina bromberg molecular driving forces: statistical thermodynamics in biology_chemistry, physics
2003 oxford university press m. rubinstein and r.h. colby polymer physics

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:17:12