מקצוע מידע על מקצוע : טכניקות ריצוף ד.נ.א. מסנגר עד ננו-חרירים - 336549

336549 - טכניקות ריצוף ד.נ.א. מסנגר עד ננו-חרירים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה   (   מקצועות קדם
) 134058 ביולוגיה 1 ו -    


ענף הריצוף-מבט כללי והיסטורי. ביולוגיה מולקולרית- חזרה. ריצוף מהדור הבא. וריאציות גנטיות. מבוא לביו-סטטיסטיקה. טכניקות ריצוף מדור א . טכניקות אסמבלי. ריצוף דור ב .בעיות די-פזינג. גילוי מולקולות בודדות. ריצוף ע"י סינטוז. ננו-חרירים. ריצוף ע י מין-איון. אפליקציות לריצוף במין-איון. מעבר לריצוף d.n.a.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין את טכניקות ריצוף ה- ד.נ.א. על צורותיה השונות.
2. להבין את הבסיס הפיזיקלי לתהליכי ריצוף הד.נ.א.
3. להעריך את הייתכנות של טכניקות ריצוף חדשות.
4. להבין את האימפקט של שוק ריצוף הד.נ.א על הרפואה .


נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:42:59