מקצוע מידע על מקצוע : הפיזיקה של הרפואה הגרעינית והרדיותרפיה - 336545

336545 - הפיזיקה של הרפואה הגרעינית והרדיותרפיה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114052 פיסיקה 2   (   מקצועות קדם
) 276011 פיזיולוגיה של מערכות הגוף למהנדסים ו -    
  114076 פיסיקה 2פ'   ( או
) 276011 פיזיולוגיה של מערכות הגוף למהנדסים ו -    


הקורס סוקר את היסודות המדעיים ההנדסיים והקליניים של הרפואה הגרעינית ושל הטיפול הקרינתי. הקורס יקיף את הנושאים הבאים: הפיזיקה של הקרינה והרדיואיזוטופים, אינטראקציה של קרינה עם חומר, עקרונות תכנון הטיפול הקרינתי והדוזימטריה, מדידה וניטור של קרינה מייננת, מכונת הקרנה לרדיותרפיה, כיול של קרני פוטונים וקרני אלקטרונים, בטיחות בקרינה, תרופות נושאות רדיואיזוטופים, ברכיתרפיה, הדמיה רפואית ושילוב של spect ו-pet עם ct. הקורס יכלול ביקורים בבתי חולים להכרת המכשור ושיטות הטיפול.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט ידע:
1. את הבסיס המדעי של שיטות האבחון והטיפול.
2. את המכשור ושיטות המדידה.
3. דרישות הבטיחות.
4. שיטות תכנון טיפול קרינתי.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2280777 2005 iaea - int. atomic energy agency e. b. - technical editor radiation oncology physics: a handbook for teachers and students
2327969 2012 elsevier inc 4th edition simon r. cherry, james a. sorenson, simon r. cherry, james a. sorenson, physics in nuclear medicine

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:26:56