מקצוע מידע על מקצוע : יזמות בהנדסה ביורפואית - 336543

336543 - יזמות בהנדסה ביורפואית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  334014 פרויקט בהנדסה ביו-רפואית 1   (   מקצועות קדם
  334022 יסודות תכן ביו-חשמלי ו -    
) 335010 תכן ביומכני בסיסי ו -    
  334014 פרויקט בהנדסה ביו-רפואית 1   ( או
  335010 תכן ביומכני בסיסי ו -    
) 335011 יסודות תכן ביו-חשמלי ו -    
  334011 יסודות תכן ביו-חשמלי   ( או
  334014 פרויקט בהנדסה ביו-רפואית 1 ו -    
) 334022 יסודות תכן ביו-חשמלי ו -    


חשיפה לעולם היזמות הטכנולוגית בתחום ההנדסה הביו-רפואית על כל גווניו, תוך לימוד היבטיו השונים והייחודיים - טכנולוגיים, עסקיים, כספיים, משפטיים (רגולטוריים) אנושיים ואתיים. הרצאות מקצועיות של מומחים בתחומים השונים וכן של יזמים מתעשיית המכשור הרפואי.

תוצאות למידה
הסטודנטים ירכשו כלים וידע :
1. זיהוי ואימות צרכים קליניים
2. הערכה ופיתוח פתרונות מבוססי טכנולוגיה.
3. הכנת תוכנית עסקית הכוללת את נושאי הפיתוח, תקינה, שיווק ומימון.
4. אימון בהצגת מיזם טכנולוגי מול קהל. תוצאות למידה - הסטודנטים יוכשרו בצוותים בני 2-3 אנשים לקידום מיזם טכנולוגי רפואי אותו יציגו בסיום הקורס לצוות בוחנים ומשקיעים מתעשיית המכשור הרפואי וההון סיכון, על בסיס הכלים והתובנות שרכשו בקורס, ובכלל זה תכנית עיסקית של המיזם בשנים הראשונות לפעילותו.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:18:35