מקצוע מידע על מקצוע : שיטות באנליזה של ביומולקולות - 336542

336542 - שיטות באנליזה של ביומולקולות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  336004 תהליכים ביולוגיים       מקצועות קדם
 
  336405 יסודות הנדסיים בביולוגיה וביוטכנולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


תהליכי הפרדה של חומרים פעילים ביולוגית: הבסיס הכימו-פיזיקלי להפרדה, תהליכים כרומטוגרפיים - עקרונות, תיאוריה ושימושים. אינטראקציות ליגנד-רצפטור : מודל הקישור, שיטות לקביעת זיקת קישור, דיאליזת שיווי משקל, שיקוע ותיאוריית השריג, אימונודיפוזיה. עקרונות ושיטות אנליטיות באיפיון, בזיהוי וכימות של חלבונים: אלקטרופורזה, ספקטרוסקופיית מאסות, בסיסי נתונים. קיבוע אנזימים. שיטות הכנה ואיפיון. שימושים של פלואורסנציה בביוטכנולוגיה, שיטות אימוניות, כימיה של סימון נוגדנים, ציטומטריית הזרימה ( facs ).

תוצאות למידה
הסטודנט יכיר עקרונות ותהליכים בהפרדה ואנליזה של ביומולקולות ככלי מחקרי, דיאגנוסטי ומעשי , הכוללים:
1. הכרת שיטות הפרדה ואנליזה המבוססות על כרומטוגרפיה, אלקטרופורזה ו-elisa,
2. הכרת שיטות להפקת נוגדנים ולחישוב קבועי קישור.
3. הכרת סוגים ושיטות שונות לקיבוע של ביומולקולות ולחישוב פרמטרים המשפיעים על הקיבוע ועל פעילותן,
4. הכרת עקרונות תיאורטיים ומעשיים של ציטומטריית זרימה ופענוח הנתונים המתקבלים.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
002194553 1998 washington, d.c. asm pess, 2nd ed. r.glick and j.pasternak molecular biotechnology: principles and application of recombinant dna
002321372 2012 basingstoke, hampshire: palgrave macmillann 7th ed j. berg, j. tymoczko. l.stryer j. berg, j. tymoczko. l.stryer biochemistry
002210248 1999 blackwell science antonio a. gracia et al, 2nd. mass. bioseparation process science

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:12:15