מקצוע מידע על מקצוע : עקרונות ביוהנדסיים לחישת מולקולות - 336538

336538 - עקרונות ביוהנדסיים לחישת מולקולות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  104034 מבוא להסתברות ח'   (   מקצועות קדם
  336533 יסודות אופטיקה ופוטוניקה ביו-רפואית ו -    
) 336537 ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה למהנדסים ו -    


הקורס מתאר את היסודות הפיסיקליים מאחורי הכימות של תהליכים ביולוגיות ברמת המולקולה והתא הבודד. טכניקות מתקדמות לריצוף ד.נ.א., דימוי תאים במיקרוסקופיה באמצעות "ספר-רזולוציה", שימוש במעבר אנרגיה פלורסנטית למדידת מרחקים מולקולריים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט ידע:
1. יסודות ועקרונות הביו-פיזיקליים אשר מאפשרים מדידות ברמת המולקולה הבודדת.
2. העקרונות הביו-הנדסיים של טכניקות מדידה של מולקולות בודדות.
3. ליישם את ההבנה של עקרונות אלו במסגרת אפליקציות ביו-רפואיות כגון ריצוף מהיר של ד.נ.א, מדידיות תוך תאיות בסופר-רזולוציה ואפיון כוחות ומאמצים של מולקולות ביולוגיות בודדות.
4. כיצד לקרוא מאמרים בתחום, להציגם בצורה תמציתית אך ברורה ולבקר את החומר המוצג בצורה מדעית.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2009 gerland science phillips r., kondov, j., theriot,j. physical biology of the cell
חובה 2008 spring harbor library press selvin, p. ha, t. single molecule techniques - a laboratory manual

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:27:34