מקצוע מידע על מקצוע : יסודות אופטיקה ופוטוניקה ביו-רפואית - 336533 (Current)

336533 - יסודות אופטיקה ופוטוניקה ביו-רפואית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114052 פיסיקה 2       מקצועות קדם
  104223 מד"ח וטורי פוריה   ( או
) 114052 פיסיקה 2 ו -    


משוואות מקסוול, גלים אלקטרומגנטים, קרניים גאוסייניות, פולסים אופטיים, דיפרסיה, אופטיקה גיאומטרית, רמות אנרגיה באטומים ובמולקולות, פיזור, בליעה, אינטראקציה אור-רקמה, מולקולות פלואורסנטיות, לייזרים, אופטיקת פרייה, קירובי פרנל ופראונהופר, העדשה, דימות אופטי, גילוי אור, המצלמה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט ידע:
1. לתכנן מערכות אופטיות פשוטות.
2. לחשב כושר הפרדה של מערכת אופטית
3. לחשב מבנה והתקדמות של קרן לייזר
4. לבצע אנליזת פורייה של תמונה אופטית
5. להעריך יחס אות-רעש של אות אופטי.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 08.02.2021 א
  א 07.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
301 ביורפואי 15:30-17:30 א פרופ/ח ילין דביר הרצאה 10 11
201 ביורפואי 12:30-14:30 ב גב פרידמן לידן תרגול 11
 
301 ביורפואי 15:30-17:30 א פרופ/ח ילין דביר הרצאה 10 12
201 ביורפואי 10:30-12:30 ג מר פרדמן בוריס תרגול 12


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2007 wiley new- jersy b.e.a. saleh and m.c. teich fundamentals of photonics

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 07:59:26