מקצוע מידע על מקצוע : שחרור מבוקר של תרופות - 336528 (Current)

336528 - שחרור מבוקר של תרופות
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  124708 כימיה אורגנית מורחב 1       מקצועות קדם
  124801 כימיה אורגנית 1ב     או
  125801 כימיה אורגנית     או
 
  337403 תופעות מעבר במערכות פיסיולוגיות       מקצועות צמודים


היבטים מולקולריים: מחלה כהפרעה מטבולית. מנגנוני פעולה של תרופות. תרופות וטרום-תרופות: תכנון מולקולרי, מינון וריכוז בדם. קופולימרים וצמדים פולימר-תרופה. מיקרו-חלקיקים וננו-חלקיקים נושאי תרופות. היבטים אנזימטיים. פרמקוקינטיקה והתפלגות תרופות בגוף. הכוונת תרופות.
מערכות הפעלה : מושגים ועקרונות. מנגנוני פעולה. מערכות הפועלות תחת בקרה פיזיולוגית. היבטים הנדסיים, יישומים.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 09.02.2021 א
  ב 08.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
301 ביורפואי 09:30-11:30 ב פרופ/ח וייס דפנה הרצאה 10 11
301 ביורפואי 11:30-12:30 ב גב כהן שני תרגול 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2159375 חובה 1999 wiley, new york, ny e. mathiowitz encyclopedia of controlled drug delivery
2159375 חובה 1987 dekker, new york. ny j.m. robinson j.m. robinson controlled drug delivery - fundamentals and applications

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 08:13:07