מקצוע מידע על מקצוע : מכשור רפואי, סטנדרטים ובטיחות - 336523

336523 - מכשור רפואי, סטנדרטים ובטיחות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

בטיחות וסטנדרטים, תכנון ללא תקלות, זיהוי סיכונים בטיחותיים, תהליכי הערכת תאימות, בחירת רכיבים, מפרטי בניה, בטיחות ובדיקות emc, מבדקי קרינה וחיסון. שיקולי המשתמש והנבדק בתהליך התכן,השפעת תהליכי אישור fda ו- ec על שיקולי התכן. סטנדרטי ביצועי שתלים רפואיים 150-iso-tc והערכת תאימות ביולוגיות של התקנים רפואיים 194-iso-tc. סיווג התקנים רפואיים. תרגול שיטות תכן עפ"י שיקולי הבטיחות השונים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1994 fda fda an inroduction to medical device regulation
1990 marcel dekker, new york .estrin, n.f., ed .estrin, n.f., ed the medical device industry ------------------------

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 11:55:51