מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לבקרה במערכות ביו-רפואיות - 336522

336522 - מבוא לבקרה במערכות ביו-רפואיות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות   (   מקצועות קדם
) 336537 ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה למהנדסים ו -    
  044131 אותות ומערכות   ( או
) 336537 ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה למהנדסים ו -    
 
  276011 פיזיולוגיה של מערכות הגוף למהנדסים       מקצועות צמודים


הצגת מערכת. אפיון מערכות בקרה, יציבות. בקרי pid. ניתוח מערכות לא ליניאריות. אנליזה במישור הפאזה. לינאריזציה ויציבות מקומית. תיאורית ליאפונוב. מערכות בקרה אדפטיביות. בקרה אדפטיביות מונחת מודל mras. בקר מכוונן עצמית ( str ). כאוס במערכות ביולוגיות. אפליקציות : שונות בקצב לב. תפקוד שריר מגורה. הפרעות קצב. בקרת לחץ דם. בקרת שחרור תרופות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995   dazzo j.j. and c.h. houpis linear control system analysis and design
1991 prentice-hall international editions slotine j.j.e. and w. li applied non linear control
1989 addison-wesley astrom k.j. and b. wittenmark adaptive control
1993 clarendon press .mukkin t the nature of chaos

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 13:58:27