מקצוע מידע על מקצוע : עקרונות הנדסיים של המערכת הקרדיווסקולרית - 336521 (Current)

336521 - עקרונות הנדסיים של המערכת הקרדיווסקולרית
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  334009 מכניקת זורמים ביולוגיים   (   מקצועות קדם
) 336522 מבוא לבקרה במערכות ביו-רפואיות ו -    


שיטות מחקר של המערכת הקרדיווסקולרית. אקסיטביליות : יוניות, צימוד בין תאי. צימוד חשמלי-מכני. דינמיקה ואנרגטיקה של הסרכומר. מלקחי-לייזר. חוק פרנק-סטרלינג. רלקסציה ותפקוד דיאסטולי. זרימה קורונרית והצרויות קורונריות. שונות בקצב הלב. בקרת הזרימה הסיסטמית. הפרעות קצב והולכה. כשלון לב מכני. שיטות לכימות תפקוד וחיות הלב.לב מלאכותי.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 04.02.2021 א
  ב 15.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
202 ביורפואי 12:30-15:30 א פרופ/ח לנדסברג אמיר הרצאה 10 11
202 ביורפואי 15:30-16:30 א מר הייטנר תומר תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1991 ravan press, new york ,h.a.fozzard, e. aber, r.b. jenning ,h.a.fozzard, e. aber, r.b. jenning the heart and the cardiovascular system
1996 kluwer academic publishers .m. morad, s. ebashi, w. trautwein and y .m. morad, s. ebashi, w. trautwein and y molecular physiology and pharmacology of cardiac ion channels and transporters

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 09:12:37