מקצוע מידע על מקצוע : עקרונות הנדסיים של המערכת הקרדיווסקולרית - 336521 (Current)

336521 - עקרונות הנדסיים של המערכת הקרדיווסקולרית
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  334009 מכניקת זורמים ביולוגיים   (   מקצועות קדם
) 336522 מבוא לבקרה במערכות ביו-רפואיות ו -    


שיטות מחקר של המערכת הקרדיווסקולרית. אקסיטביליות : יוניות, צימוד בין תאי. צימוד חשמלי-מכני. דינמיקה ואנרגטיקה של הסרכומר. מלקחי-לייזר. חוק פרנק-סטרלינג. רלקסציה ותפקוד דיאסטולי. זרימה קורונרית והצרויות קורונריות. שונות בקצב הלב. בקרת הזרימה הסיסטמית. הפרעות קצב והולכה. כשלון לב מכני. שיטות לכימות תפקוד וחיות הלב.לב מלאכותי.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 08.02.2023 א
  ג 28.02.2023 בספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1991 ravan press, new york ,h.a.fozzard, e. aber, r.b. jenning ,h.a.fozzard, e. aber, r.b. jenning the heart and the cardiovascular system
1996 kluwer academic publishers .m. morad, s. ebashi, w. trautwein and y .m. morad, s. ebashi, w. trautwein and y molecular physiology and pharmacology of cardiac ion channels and transporters

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 13:56:01