מקצוע מידע על מקצוע : מעבר חום במערכות ביולוגיות - 336518

336518 - מעבר חום במערכות ביולוגיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104223 מד"ח וטורי פוריה   (   מקצועות קדם
  274001 מבוא לאנטומ מיקרוסקופית ומקרוסקופ ו -    
) 337403 תופעות מעבר במערכות פיסיולוגיות ו -    
  104223 מד"ח וטורי פוריה   ( או
  334274 מבוא לאנטומיה של האדם ו -    
) 337403 תופעות מעבר במערכות פיסיולוגיות ו -    


החוק הראשון של התרמודינמיקה, הולכת חום במצב יציב ומשתנה, הסעה טבעית ומאולצת, קרינה בין גופים שחורים ואפורים, משואת הביו-חום, שווי משקל, בקרת טמפרטורה של גוף האדם. מודלים אנלוגיים לחישוב מעברי חום ברקמות. שימושים קליניים בתרמוגרפיה. שמושים מעשיים במשואות הביו-חום לטפול בחום ובקור. כירורגיה בעזרת הקפאה. הסטודנטים משתתפים בפיתוח מודלים בשיעורי הבית ובסקר ספרות ודוחות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1984 .raven press, n.y .hales, j.r.s .hales, j.r.s thermal physiology .reven press, n.y
1987 chapman and hill .cossins. a.r. and bowler, k temperature biology of animals
1985 plenum .schitzer, a.and eberhart, r.c heat transfer in medicine and biology
1992   .hartnett, jp., irvine, tf., cho, yi advances heat transfer

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:02:47