מקצוע מידע על מקצוע : ביו הנדסה של התא - 336517

336517 - ביו הנדסה של התא
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  274001 מבוא לאנטומ מיקרוסקופית ומקרוסקופ       מקצועות קדם
  334274 מבוא לאנטומיה של האדם     או


סוגי תאים, מבנה התא, הסביבה המכנית של תאים נייחים ותאי דם, אינטראקציה תא-מטריצה, מעבר מסה דרך ממברנת התא, העברת סיגנלים מכניים בתא, השפעת עמיסה על חילוף חומרים, סינטזה וביטוי גני בתא, היבטים הנדסיים של תנועה, שינוי צורה וחלוקת תאים, צימוד מכנו-כימי ויצירת כח, תכונות מכניות של תאי דם, השפעת הזרימה על מבנה ותפקוד תאי דם, השלכות על תכן של ביו חומרים, שתלים פנימיים ואיברים מלאכותיים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
9021512 1990 .chapman and hall, n.y .preston, t.m., king, c.a., hyams, j.s .preston, t.m., king, c.a., hyams, j.s the cytoskeleton and cell mobility aie-dpcqd yl dz&
  1994 .springer verlag,n.y .mow, v.c. gulak, f., tay, r.t .mow, v.c. gulak, f., tay, r.t cell mechanics and cellular engineering

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 11:59:00