מקצוע מידע על מקצוע : ביומכניקה של רקמות - 336509

336509 - ביומכניקה של רקמות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  334010 תכן ביומכני בסיסי       מקצועות קדם
  335010 תכן ביומכני בסיסי     או


הקורס עוסק באספקט ההנדסי של מכניקת רקמות ופיתוח כלים אנאליטיים לניתוח דפורמציות ומאמצים במערכות ביולוגיות. הנושאים שידונו : תפקיד מבנה ואפינים מכניים של רקמות. חזרה על מושגי יסוד באלסטיות לינארית, אלסטיות אנאיזוטרופית בעצם. אלסטיות אי-לינארית בדפורמציות גדולות, משוואות קונסטיטוטיביות לרקמות, יחסי מבנה-תפקוד ברקמות, ניתוח מאמצים. מודלים ויסקואלסטים, ויסקואלסטיות לינארית, קוואזי-לינארית ואי-לינארית ברקמות, התנית קדם. מכנקת סחוס ודיסק כחומרים רב-פאזיים תופחים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1993 springer verlag fung y.c. biomechanics-mechan properties of living tissues
1969 prentics hall, n.j malvern, l.e. intro to the mechanics of a continuous medium

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 11:57:01