מקצוע מידע על מקצוע : עקרונות הדמיה ברפואה - 336502 (Current)

336502 - עקרונות הדמיה ברפואה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044131 אותות ומערכות   (   מקצועות קדם
) 104223 מד"ח וטורי פוריה ו -    
  044131 אותות ומערכות   ( או
) 104223 מד"ח וטורי פוריה ו -    


הערה : המקצוע מיועד לסטודנטים אשר צברו 110 נקודות לפחות.

מבוא: הגדרות יסוד בהדמיה רפואית. הדמיה בעזרת קרני x. עקרונות הטומוגרפיה הממוחשבת ושימושיה. הדמיה באמצעות רדיו-איזוטופים. מצלמת גמא, spect, pet. הדמיה באמצעות אולטרסאונד. הדמיה באמצעות תהודה מגנטית גרעינית mri.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 19.02.2023 א
  ד 15.03.2023 בספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
5880012 1990 adam hilger, bristol steve webb the physics of medical imaging
9249120 1983 emglewood cliffs, neuu jeersey albert madovski medical imaging systems

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 13:42:50