מקצוע מידע על מקצוע : עקרונות הדמיה ברפואה - 336502 (Current)

336502 - עקרונות הדמיה ברפואה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות   (   מקצועות קדם
) 104223 מד"ח וטורי פוריה ו -    


מבוא: הגדרות יסוד בהדמיה רפואית. הדמיה בעזרת קרני x. עקרונות הטומוגרפיה הממוחשבת ושימושיה. הדמיה באמצעות רדיו-איזוטופים. מצלמת גמא, spect, pet. הדמיה באמצעות אולטרסאונד. הדמיה באמצעות תהודה מגנטית גרעינית mri.

הערה: המקצוע מיועד לסטודנטים אשר צברו 110 נקודות לפחות.מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 21.02.2021 א
  ג 16.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
201 ביורפואי 12:30-14:30 ג פרופ/ח אזהרי חיים הרצאה 10 11
201 ביורפואי 14:30-15:30 ג   תרגול 11
 
201 ביורפואי 12:30-14:30 ג פרופ/ח אזהרי חיים הרצאה 10 12
202 ביורפואי 11:30-12:30 ב   תרגול 12


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
5880012 1990 adam hilger, bristol steve webb the physics of medical imaging
9249120 1983 emglewood cliffs, neuu jeersey albert madovski medical imaging systems

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 09:01:34