מקצוע מידע על מקצוע : יסודות הנדסיים בביולוגיה וביוטכנולוגיה - 336405

336405 - יסודות הנדסיים בביולוגיה וביוטכנולוגיה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  336542 שיטות באנליזה של ביומולקולות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


1. ביוטכנולוגיה כמערך ביולוגי - כימופיסיקלי - הנדסי משולב. תחומי יישום.
2. ריאקציה אנזימטית כתהליך יסוד בביוטכנולוגיה. תהליכים רב-שלביים.
3. ביוריאקטורים: יסודות תכנון והפעלה.
4. אנזימים מקובעים: הכנה ואפיון.
5. אינאקטיבציה של ביוקטליזטורים: מנגנונים ודרכי מניעה.
6. פיקוח ובקרה של תהלכים ביוטכנולוגיים. גלאים ביוכימיים.
7. הפרדת תוצרים מביומאסה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:56:43