מקצוע מידע על מקצוע : אולטרסאונד ברפואה - עקרונות וישומם - 336325

336325 - אולטרסאונד ברפואה - עקרונות וישומם
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  034032 מערכות ליניאריות מ'       מקצועות קדם
  044130 אותות ומערכות     או


הכרת תופעת הגלים. סוגי הגלים, התפשטות גלים אקוסטיים בתווך נוזלי ובתווך מוצק. גלי אורך, גלי שטח, החזרות והעברות ממשטחי גבול. משדרים אקוסטיים ושדות שידור, עדשות ומראות. תכונות אקוסטיות של רקמות, טכניקות הדמיה, מדידה ואפיון ברפואה.

הערה: מיועד לסטודנטים שצברו 90 נקודות לפחות.מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1975 blackie son mathew hussey diagnostic ultrasound

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 09:11:56