מקצוע מידע על מקצוע : נתוח תהליכים במערכת הראיה - 336214

336214 - נתוח תהליכים במערכת הראיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  336537 ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה למהנדסים       מקצועות קדם


הבסיס הפיסיולוגי של אותות במערכת הראיה: תגובות תאים בודדים ותגובות אוכלוסית תאים (פוטנציאלים ראייתיים מעוררים) לינאריות ואי-לינאריות במערכת הראיה, ברמה הפיסיולוגית והפיסיוכופיסיקלית. שימוש במחשב לשם דגימה, סינון, מיצוע, שמירה ועיבוד של אותות בראיה. שימוש בטכניקות של ניתוח מערכות כגון:פונקציות תמסורת זמנית ומרחבית והתועלת בהן לפיסיולוגיה ולרפואה.


נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:47:56