מקצוע מידע על מקצוע : נוש. מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 10 - 336030

336030 - נוש. מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 10
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס מתקדם שנועד לאפשר התמחות בשטח ספציפי. סילבוס מפורט יקבע ע"י המרצה ויאושר לפני תחילת הסמסטר._


נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:37:48