מקצוע מידע על מקצוע : יישומי למידה עמוקה בדימות תהודה מגנטית - 336028

336028 - יישומי למידה עמוקה בדימות תהודה מגנטית
נקודות
זיכוי
0.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
          שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  336027 עיבוד תמונות רפואיות (עתר)   (   מקצועות קדם
  336502 עקרונות הדמיה ברפואה ו -    
) 336546 מערכות לומדות בתחום הבריאות ו -    
  046195 מערכות לומדות   ( או
  336027 עיבוד תמונות רפואיות (עתר) ו -    
) 336504 עקרונות דימות תהודה מגנטית ו -    
  046200 עבוד ונתוח תמונות   ( או
  336502 עקרונות הדמיה ברפואה ו -    
) 336546 מערכות לומדות בתחום הבריאות ו -    
  046195 מערכות לומדות   ( או
  046200 עבוד ונתוח תמונות ו -    
) 336504 עקרונות דימות תהודה מגנטית ו -    
  336027 עיבוד תמונות רפואיות (עתר)   ( או
  336504 עקרונות דימות תהודה מגנטית ו -    
) 336546 מערכות לומדות בתחום הבריאות ו -    
  046200 עבוד ונתוח תמונות   ( או
  336502 עקרונות הדמיה ברפואה ו -    
) 336546 מערכות לומדות בתחום הבריאות ו -    


הקורס יספק סקירה על הפיתוחים העדכניים של יישומי למידה עמוקה לפתרון בעיות בדימות תהודה מגנטית ( mri ). נציג בקצרה את ההיבטים התיאורטיים והמעשיים של דימות תהודה מגנטית. לאחר מכן נדון כיצד למידה עמוקה יכולה להיות מיושמת לפתרון אתגרים בכל שרשרת עיבוד ה- mri כולל רכישה, שחזור, שיפור, רגיסטרציה, סגמנטציה ואבחון קליני.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים ידעו:
1. כיצד להגדיר בעיה בתחום ה mri בעזרת רשתות נוירונים עמוקות.
2. כיצד לממש רשת נוירונים עמוקה לפתרון אתגר בתחום ה mri כגון א. סגמנטציה.
ב. רגיסטרציה.
ג. שחזור/שיפור איכות תמונה.
ד. אנליזה כמותית של סיגנל ה mri.
ה. אבחנה קלינית.
3. כיצד לאמן להעריך רשת-נוירונים-עמוקה לפתרון אתגרים בתחום ה mri.


נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 04:23:56