מקצוע מידע על מקצוע : עיבוד תמונות רפואיות (עתר) - 336027

336027 - עיבוד תמונות רפואיות (עתר)
נקודות
זיכוי
0.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
          שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044131 אותות ומערכות   (   מקצועות קדם
  094423 מבוא לסטטיסטיקה ו -    
  104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
 
  046200 עבוד ונתוח תמונות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מבוא לתחום של עיבוד תמונות רפואיות וישומיו, עיבוד אותות דו-מימדיים, התמרה פורייה דיסקרטית דו-מימדית וישומיה בדימות רפואי, שיפור איכות תמונה, טרנספורמציות גיאומטריות, קונבולוציה דו-מימדית, קוונטיזציה של תמונות, שיפור איכות תמונה (פעולות על היסטוגרמה, ניקוי רעש, חידוד), שחזור תמונות, פורמט dicom לשמירה של תמונות רפואיות, דחיסה. שיטות למידה עמוקה לעיבוד תמונות רפואיות, שפת פייתון ככלי לעיבוד תמונות רפואיות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל:
1. ליישם אלגוריתמים של עיבוד תמונות רפואיות בשפת פייתון.
2. להחליט איזה אלגוריתם יהיה מתאים לצורך פתרון של אתגר ספציפי בעיבוד תמונות רפואיות.
3. לפתח אלגוריתם לפתרון בעיה נתונה בעיבוד תמונות רפואיות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2017 pearson gonzalez and woods digital image processing 4th edition
2010 crc press birkfellner applied medical image processing: a basic course

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 08:40:59