מקצוע מידע על מקצוע : עיבוד תמונות רפואיות (עתר) - 336027 (Current)

336027 - עיבוד תמונות רפואיות (עתר)
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044131 אותות ומערכות   (   מקצועות קדם
) 094423 מבוא לסטטיסטיקה ו -    
  044131 אותות ומערכות   ( או
) 334023 מבוא לסטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית ו -    
 
  046200 עבוד ונתוח תמונות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מבוא לתחום של עיבוד תמונות רפואיות וישומיו, עיבוד אותות דו-מימדיים, התמרה פורייה דיסקרטית דו-מימדית וישומיה בדימות רפואי, שיפור איכות תמונה, טרנספורמציות גיאומטריות, קונבולוציה דו-מימדית, קוונטיזציה של תמונות, שיפור איכות תמונה (פעולות על היסטוגרמה, ניקוי רעש, חידוד), שחזור תמונות, פורמט dicom לשמירה של תמונות רפואיות, דחיסה. שיטות למידה עמוקה לעיבוד תמונות רפואיות, שפת פייתון ככלי לעיבוד תמונות רפואיות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל:
1. ליישם אלגוריתמים של עיבוד תמונות רפואיות בשפת פייתון.
2. להחליט איזה אלגוריתם יהיה מתאים לצורך פתרון של אתגר ספציפי בעיבוד תמונות רפואיות.
3. לפתח אלגוריתם לפתרון בעיה נתונה בעיבוד תמונות רפואיות.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 14.02.2023 א
  ד 08.03.2023 במערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2017 pearson gonzalez and woods digital image processing 4th edition
2010 crc press birkfellner applied medical image processing: a basic course

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:53:09