מקצוע מידע על מקצוע : מחקרים עדכניים בהנדסה ביו-רפואית - 336026

336026 - מחקרים עדכניים בהנדסה ביו-רפואית
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  335001 מעבדה להכרת מכשור ושיטות       מקצועות קדם


הקורס יחשוף בפני סטודנטים להסמכה בשנה האחרונה בתואר (עם ממוצע מעל 82) את מגוון נושאי המחקר בפקולטה וכיווני מחקר עכשווים על מנת לעזור בבחירת נושא מחקר ומנחה בלימודים מתקדמים.
הקורס יהיה מורכב מהרצאה שבועית שתינתן על ידי חבר סגל בפקולטה, ויכלול כתיבת הצעת מחקר קצרה לפרויקט מחקרי לתואר מתקדם בהנחיית חבר הסגל.

תוצאות למידה
בסוף הקורס הסטודנט:
1. יכיר את נושאי המחקר השונים בפקולטה.
2. ירכוש כלים עבור בחירת נושא מחקר ומנחה לתואר גבוה.


נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:49:59