מקצוע מידע על מקצוע : חדשנות רפואית במודל ביודזיין 1 - 336024

336024 - חדשנות רפואית במודל ביודזיין 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסטודנטים יבחרו, יאפיינו ויבססו צורך קליני ויחלו בסיעור מוחות לגבי פתרונות טכנולוגיים אפשריים. בהמשך, הסטודנטים יעריכו את הפתרונות הטכנולוגיים שהוצעו ויבחרו בפתרון מוביל אותו יפתחו באמצעות בניית אבותי- טיפוס, הפחתת הסיכון הטכני, אסטרטגיות לטיפול בדרישות ספציפיות לבריאות (רגולציה, שיפוי), ואסטרטגיה עסקית (קניין רוחני, מימון, מסחור).

תוצאות למידה
הקורס מספק מבוא אינטנסיבי לתהליך של חדשנות טכנולוגית בתחום הרפואי. כחלק מצוות רב-תחומי פרוייקט, ילמד התלמיד:
כיצד לזהות צורך קליני משמעותי ללא פתרון קיים.
לתכנן פתרון טכנולוגי ולייצר אב-טיפוס כדי לענות על הצורך הרפואי שזוהה.
להכין תכנית להבאת הפתרון לשוק (כולל התיחסות גיוס מימון, קניין רוחני, רגולציה, שיפוי ומודלים עסקיים).
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2015 cambridge university press   biodesign: the process of innovating medical technologies, second edition.

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:42:22